Molière en het Masker - deel 1 van de historische thriller komedie van Patrick Bernauw

EERSTE TAFEREEL

ZWAK LICHT OP DE KERKER EN HET VOORTONEEL. WIND EN REGEN.
COLOMBA STAAT IN HET BINNENVALLENDE MAANLICHT DOOR HET GETRALIEDE RAAM TE KIJKEN. COLOMBINA STAAT OP HET VOORTONEEL EN RICHT ZICH RECHTSTREEKS TOT HET PUBLIEK.

COLOMBINA Een kille novemberavond van het jaar 1703...
COLOMBA (FLUISTERT) Hij komt de kapel uit...
COLOMBINA Ze bedoelt de gevangeniskapel.
COLOMBA Hij heeft het weer zwaar te pakken.
COLOMBINA Ze bedoelt de oude gevangene.
COLOMBA (ZWAAR HIJGEND) Hij doet zo.
COLOMBINA De gevangene heeft het aan zijn longen.
COLOMBA (GRIJPT NAAR HAAR HART) En nu doet hij zó.
COLOMBINA Soms aan zijn hart.
COLOMBA (GRIJPT NAAR HAAR RUG) En zó.
COLOMBINA Of aan zijn rug.
COLOMBA (ZWAAR HIJGEND) Nu doet hij weer zó.
COLOMBINA Maar vooral aan zijn longen, dus.
COLOMBA Tuberculose...
COLOMBINA (TOT COLOMBA) Wat zeg je?
COLOMBA (TOT COLOMBINA) Toebercoeleuse.
COLOMBINA Dat heb je van Dottore, zeker?

COLOMBA KNIKT.

COLOMBINA (SNUIFT) Tuberculose was nog niet uitgevonden in 1703.
COLOMBA (WEER NAAR BUITEN KIJKEND) Maar het ís wel zo.
COLOMBINA (WEER TOT HET PUBLIEK) Later... Later zal men dat beweren.
COLOMBA (TOT COLOMBINA) Geloof jij er dan niet in?
COLOMBINA (TOT COLOMBA) In de diagnoses van Dottore?
COLOMBA In toebercoeleuse!
COLOMBINA (HAALT DE SCHOUDERS OP) Men beweert zo veel.
COLOMBA Ja... Ja, dat is waar...
COLOMBINA Men beweert zelfs dat hij gestorven is in 1673. En toch loopt hij daar nu kiplekker over de binnenplaats van de Bastille.
COLOMBA (WEER NAAR BUITEN KIJKEND) Nou ja, kiplekker... En hij lóópt nu ook niet meer. Hij staat stil.
COLOMBINA (WEER TOT HET PUBLIEK) Hij zal wat moeten uitblazen, onze meester. Hij kan niet veel meer hebben. Hij is al oud.
COLOMBA Dottore en Pantalone porren hem aan.
COLOMBINA Pantalone zal het wel koud hebben. En het regent ouwe wijven. Straks wordt zijn nieuwe broek nog doornat.
COLOMBA Daar gaat hij weer, onze meester. (ZWAAR HIJGEND) Zó. (GRIJPT NAAR HAAR HART) En zó. (GRIJPT NAAR HAAR RUG) En zó.
COLOMBINA Hij kan niet veel meer hebben. Hij is al oud.
COLOMBA Hij steunt zwaar op zijn stok. (DOET HET VOOR) Zó.
COLOMBINA Hij voelt zich al een tijdje niet goed. Wérkelijk niet goed.

COLOMBA DRAAIT ZICH OM EN VOEGT ZICH BIJ COLOMBINA OP HET VOORTONEEL.

COLOMBA Ik kan hem niet meer zien, onze meester.
COLOMBINA (LUISTERT INGESPANNEN) Ik kan hem horen, onze meester...

WE HOREN TRAGE, ZWARE PASSEN VAN DRIE MANNEN OP STENEN TRAPPEN. DAN EEN GERINKEL VAN SLEUTELS EN HET SINISTERE, KNARSENDE OPENEN VAN EEN ZWARE DEUR. COLOMBA EN COLOMBINA LUISTEREN EN KIJKEN TOE WANNEER DE OUDE MOLIÈRE DE KERKER BETREEDT. HIJ DRAAGT EEN MASKER VAN ZWART FLUWEEL EN WORDT GEVOLGD DOOR PANTALONE EN DOTTORE, DIE GAAN ZITTEN OP HET OPSTAPJE TUSSEN HET VOORTONEEL EN DE KERKER. DE DRIE MANNEN ZIJN EEN BEETJE NAT. PANTALONE HEEFT EEN GROTE MODDERVLEK OP ZIJN NIEUWE BROEK EN PROBEERT DIE UIT ALLE MACHT WEG TE POETSEN. DOTTORE STUDEERT IN EEN DIKKE ENCYCLOPEDIE. MOLIÈRE GAAT KREUNEND EN STEUNEND EN ZWAAR ADEMEND EN TASTEND NAAR ZIJN HART EN ZIJN RUG OP ZIJN BED LIGGEN.

COLOMBA Hij knapt echt niet meer op, geloof ik.
MOLIERE Een dokter! Ik wil mijn dokter spreken! Haal mij een dokter!

DOTTORE KLAPT ZIJN DIK BOEK DICHT EN WIL ZICH OPGEVEN ALS DOKTER, MAAR COLOMBA EN COLOMBINA BELETTEN HEM DAT.

COLOMBA Monsieur Diafoirus?
DOTTORE Dat is toch geen dókter?
COLOMBA Op het toneel wél! In zíjn laatste stuk wél!
COLOMBINA Monsieur Fleurant?
MOLIERE Dat is een apotheker!
COLOMBA Monsieur Bonnefoi?
MOLIERE Dat is een notaris, God nog aan toe!
PANTALONE (GRIJNST) Om alvast zijn testament te schrijven!
MOLIERE Ik wil een dókter!
COLOMBINA (ZUCHT) Dottore dan?
MOLIERE Een dokter, zei ik! Geen kwakzalver!

TERWIJL HET LICHT IN DE KERKER LANGZAAM UITGAAT EN WIJ EEN LANGGEREKTE DOODSREUTEL VAN MOLIÈRE HOREN:

DOTTORE (NEEMT DE POLS VAN MOLIERE) Te laat!
PANTALONE (ZIJN BROEK OPPOETSEND) Is hij de pijp uit?
DOTTORE Ik kan alleen nog vaststellen dat ik niets meer voor mijn patiënt kan doen.
COLOMBA Typisch.
COLOMBINA (TOT HET PUBLIEK) Omstreeks tien uur die avond overleed onze meester, de man met het masker.
DOTTORE (ZOEKT HET OP IN ZIJN DIK BOEK) Bicronische trombose!
COLOMBINA (SLAAT EEN KRUISTEKEN) God hebbe zijn ziel.
COLOMBA (SLAAT EEN KRUISTEKEN) Amen.
COLOMBINA Nog diezelfde nacht hebben de soldaten van de wacht, zijn bewakers, in de Bastille alle sporen verwijderd die aan de onbekende man konden herinneren.
PANTALONE (KRITISCH) Nog diezelfde nacht?
COLOMBINA Nog diezelfde nacht!
PANTALONE Dat is toch geen werkje voor een toekomstig kapitein van de wacht!
COLOMBA Orders van monsieur de Saint-Mars!
COLOMBINA (MET ONTZAG) Capitano!
COLOMBA (IMITEERT SAINT-MARS/CAPITANO) ‘Er zijn maar twéé regels: de eerste luidt dat je nooit het gezicht van je Meester zult zien. De tweede is dat je nooit zijn naam zult horen. Wie zich aan deze twee eenvoudige regels houdt, hoeft niet met overgesneden keel in de Seine gevonden te worden.’
COLOMBINA Die hoeft ook geen dolk in het hart te krijgen of van de trap geduwd te worden...
DOTTORE Ik heb hier anders nog een uitstekend recept voor il Capitano... Een hemd gedrenkt in arsenicum doet óók wonderen, naar het schijnt... En het laat geen sporen na!
PANTALONE In ieder geval, ik ga mijn nieuwe broek niet vuil maken aan een onbekende gevangene! Ik ga die hard nodig hebben... als kapitein van de wacht!
DOTTORE En ik moet nog studeren in mijn handboek ‘Algemene Geneeskunde!’ Clisterium donare, postea seignare, ensuitta purgare, reseignare, repurgare et reclisterisare!

DOTTORE GAAT ZITTEN STUDEREN OP HET OPSTAPJE. PANTALONE GAAT PLUISJES VAN ZIJN NIEUWE BROEK HALEN AAN DE ANDERE KANT VAN DE SCÈNE, OP HET OPSTAPJE.

COLOMBA Hoe dan ook, zijn meubels en al zijn andere spullen werden vernietigd.
PANTALONE Ja, maar niet door mij! Ik ben niet gek!
COLOMBINA De muren van zijn cel opnieuw gepleisterd.
DOTTORE Wat kent een toekomstig dokter nu van pleisterwerk?
COLOMBA Zijn weinige persoonlijke bezittingen verbrand.
PANTALONE Daar ga je zo van stinken...
COLOMBINA Zijn lijk enkele dagen later onder een valse naam begraven op het Parijse kerkhof van Saint-Paul.
DOTTORE En eenieder vroeg zich af waarom!
PANTALONE Welke misdaad mag de Man met het Masker begaan hebben en waarom viel hem een straf te beurt, wreder dan de doodstraf?
DOTTORE Ooit moet hij een zo enorme bedreiging hebben gevormd voor Frankrijk en bijgevolg ook voor Zijne Majesteit Lodewijk XIV of vice versa, dat er merkwaardige voorzorgsmaatregelen werden getroffen om te verhinderen dat zijn naam bekend zou raken.
COLOMBINA Hij mag uitsluitend met ons in contact komen.
PANTALONE En met zijn twee bewakers.
COLOMBA Als hij over zijn leven voor zijn arrestatie probeert te spreken, dient hij gedood te worden.
COLOMBINA Zoals ook eenieder gedood moet worden met wie hij daarover zou hebben gesproken.
PANTALONE (TOONT MASKER AAN PUBLIEK) En dan dat Masker. Het zou een kaakstuk hebben van stalen veren, zodat hij zelfs kan eten met het masker op. Zodoende wordt hij ook wel eens de Man met het Ijzeren Masker genoemd. Maar zoals u ziet, is het er in werkelijkheid één van zwart fluweel.
COLOMBINA Men fluistert dat hij een onwettige nakomeling zou zijn van de koningin-moeder en van haar eerste minister, kardinaal Mazarin. Een stiefbroer van Zijne Hoogheilige Majesteit Lodewijk XIV dus.
DOTTORE Maar dat is lulkoek.
COLOMBA Men zegt dat hij zo goed leek op de kardinaal, dat hij niet aan het openbare leven kon deelnemen zonder een schandaal te veroorzaken.
DOTTORE Nonsens!
COLOMBINA Men fluistert dat hij gewoon een tweelingbroer was van de koning, die na zijn geboorte uit het paleis gesmokkeld werd. Men was bang dat er een oorlog zou uitbreken tussen de beide broers, met als inzet de troon van Frankrijk, en daarom...
DOTTORE Larie en apekool!
PANTALONE Ik heb gehoord dat het een Italiaanse edelman is die de koning op een zo schandelijke wijze heeft beledigd, dat men hem op een zo gruwelijke wijze heeft gestraft.
DOTTORE Onzin.
PANTALONE, COLOMBINA & COLOMBA Maar wie of wat is hij dan wél?
DOTTORE Praatjes zijn het! Alleen maar praatjes! Wij weten wel beter, nietwaar?
PANTALONE, COLOMBINA & COLOMBA Wérkelijk?
DOTTORE Wérkelijk! Het zijn alleen maar prààtjes dat hij al in 1669 werd opgesloten in de vesting van Pignerol, vlak bij de grens met Italië. De datum berust op een vergissing, die met opzet door zijn ontvoerders in het leven werd geroepen om verwarring te zaaien wat zijn ware identiteit betreft. Hij kwam pas in 1673 in Pignerol aan. Monsieur de Saint-Mars stond op dat moment aan het hoofd van de staatsgevangenis.
PANTALONE Ssst! Straks hoort Capitano je nog! En dan... (SNIJDEND GEBAAR OVER DE KEEL)
DOTTORE Maar het is toch wààr? Hij kwam daar samen aan met een man die eveneens een valse naam droeg, en deze beide gevangenen genoten de bijzondere aandacht van meneer de Saint-Mars.
COLOMBINA & COLOMBA Ssst!
DOTTORE Die andere kerel was de Italiaanse edelman... Mattioli of Marchiali was zijn naam... En hij was ook het slachtoffer van de gruwelijke wraak van een ijdele vorst... Hij bleef daar twaalf jaar en vergezelde meneer de Saint-Mars toen naar het Fort van de Bannelingen. Heel die tijd werd hij altijd even correct behandeld.
PANTALONE In 1687 kreeg Capitano promotie en werd hij de gouverneur van de burcht op het eiland Sainte-Marguerite. De gevangene ging mee. Aan de rand van de zee, op een klif, werd een speciale verblijfplaats voor hem gebouwd.
COLOMBINA Hij werd er verliefd op de dochter van één van zijn cipiers...
PANTALONE Omdat ze hem alti!jd aan Armande herinnerde.
COLOMBA Ssst! Zeg dat niet!
PANTALONE De zoon die uit hun liefde werd geboren, heeft men naderhand naar Corsica gesmokkeld, en hij wordt daar nu Buona Parte genoemd!
DOTTORE Dat betekent: Goede Afkomst.
COLOMBINA Roddels zijn dat! Men beweert zo veel!
COLOMBA Wij weten wel beter!
PANTALONE Elf jaar bracht hij daar door, en toen kreeg monsieur de Saint-Mars opnieuw promotie en werd hij overgeplaatst naar de Bastille in Parijs... Hij nam zijn oude gevangene mee...

HET LICHT GAAT LANGZAAM UIT.
EEN KORT MUZIKAAL INTERMEZZO OP MUZIEK VAN LULLY MAAKT DE OVERGANG NAAR:


TWEEDE TAFEREEL

HET LICHT OP MOLIÈRE IN DE KERKER GAAT AAN.
OCHTEND. ERGENS KRAAIT EEN HAAN DRIE MAAL. MOLIÈRE ONTWAAKT GEEUWEND EN ZICH UITREKKEND ALS UIT EEN DIEPE SLAAP. HIJ HEEFT ZIJN MASKER NIET LANGER OP. COLOMBINA EN COLOMBA ZITTEN AAN HET HOOFDEINDE VAN ZIJN BED. DOTTORE ZIT OP HET OPSTAPJE TE STUDEREN IN EEN DIK BOEK, PANTALONE ZIT AAN DE ANDERE KANT VAN DE SCÈNE OP HET OPSTAPJE: HIJ ZIT ZICH TE SPIEGELEN - ALLEBEI BEVINDEN ZE ZICH IN HET SCHEMERDUISTER.
NOG OP MUZIEK VAN LULLY:

MOLIERE Wat hoor ik daar? Is dat die verdomde Lully?
COLOMBINA Ik vrees van wel, meester.
MOLIERE Is dat het vervloekte Lulletje Rozenwater?
COLOMBA Jammer genoeg wel.
MOLIERE Laat het ophouden! Metéén! Snoer die hypocriete mensenhater de mond! Nù! Ik stà erop!

COLOMBINA & COLOMBA MAKEN EEN TEKEN EN DE MUZIEK BREEKT ABRUPT AF.

MOLIERE Aah, dat is al een stuk beter!... Nooit heeft de stilte zo heerlijk geklonken als op dit ogenblik... Dat ze de onbeschaamdheid zo ver zouden drijven... Lully, verdomme!
COLOMBINA En dan nog op uw begrafenis, meester!
MOLIERE Lully op mijn begrafenis! Stel je voor!
COLOMBA Liever niet, meester.
MOLIERE (STAAT OP EN RICHT ZICH TOT HET PUBLIEK) Nu ja... Ik heb het vaak genoeg gezegd... Of gevrààgd, in de woorden van Argan...
DOTTORE (ALSOF HIJ HET VOORLEEST UIT HET BOEK WAARIN HIJ STUDEERT:) ‘Is er dan wérkelijk geen enkel gevaar aan verbonden... aan doen alsof je dood bent?’
COLOMBINA (STAAT OP SPEELT DE REPLIEK VAN TOINETTE UIT ‘LE MALADE IMAGINAIRE’ - NAAR DOTTORE) ‘Nee, nee... Welk gevaar zou daaraan verbonden zijn?’
MOLIERE (STRIJKT HAAR MELANCHOLISCH OVER DE HAREN) De repliek van Toinette... Ah... Toinette!
COLOMBA (DIE OOK WAT AANDACHT WIL) Hebt u ons nog nodig, meester?
MOLIERE (HERPAKT ZICH) Of ik jullie nog nodig heb?... Wat dacht je? Wie zou mij anders moeten helpen mijn verhaal te vertellen?
PANTALONE (AFGUNSTIG) Poeh!... Vleier!

MOLIÈRE NEEMT COLOMBINA & COLOMBA ELK BIJ EEN HAND EN STAPT MET HEN NAAR VOOR, HET VOORTONEEL OP, ALS EEN ACTEUR DIE MET ZIJN MEDESPEELSTERS HET PUBLIEK GAAT GROETEN. IN DEZE BEWEGING WORDT DE OUDE MOLIÈRE EEN JONGE MOLIÈRE EN GAAT HET LICHT OP HET VOORTONEEL AAN EN HET LICHT OP DE KERKER UIT.
ONDERTUSSEN:

MOLIERE Zouden jullie je niet voorstellen aan de doorluchtige dames en hooggeachte heren?
COLOMBINA (MET EEN REVERENCE - NAAR HET PUBLIEK) Colombina.
COLOMBA (IDEM) Colomba.
MOLIERE (MET EEN ZWIERIGE BUIGING - DAN COLOMBINA & COLOMBA VOORSTELLEND AAN HET PUBLIEK) Dit, vereerd publiek, zijn mijn duifjes.

HIJ KNIJPT ZE ALLEBEI IN EEN BIL, MET EEN PRO FORMA PROTESTEREND GEGIECHEL TOT GEVOLG.

PANTALONE (AFGUNSTIG) Een ouwe bok lust nog wel een groen blaadje, nietwaar?...
MOLIERE En dit, vereerd publiek, is Pantalone. Mijn bewaker.
PANTALONE (MET EEN ZWIERIGE BUIGING NAAR HET PUBLIEK) Kapitein van de wacht.
COLOMBINA Toekómstig kapitein van de wacht.

DOTTORE, EVENEENS AFGUNSTIG DOOR HET SUCCES VAN MOLIÈRE BIJ DE DUIFJES, KLAPT HARD ZIJN BOEK DICHT.

MOLIERE (STELT HEM VOOR) Dottore. Mijn tweede bewaker. Hij studeert medicijnen.
DOTTORE (MET EEN HOOFSE BUIGING NAAR HET PUBLIEK) Ik heb geen tijd om mij in te laten met het soort frutiliteiten waaraan onze gevangene en zijn duifjes zich zo graag overleveren.
PANTALONE (MOPPEREND) De ouwe bok. Hij lust nog wel een groen blaadje, jaja!

MOLIÈRE KNIJPT COLOMBA SPEELS IN EEN WANG, EN GEEFT HAAR EEN KLOPJE OP HAAR ACHTERWERK. COLOMBA GIECHELT MEISJESACHTIG. ALS COLOMBINA PRUILEND PROTESTEERT, KNIJPT HIJ OOK HAAR SPEELS IN EEN WANG EN GEEFT HIJ HAAR EEN KLOPJE OP HAAR ACHTERWERK. COLOMBINA GIECHELT MEISJESACHTIG.
TERWIJL COLOMBINA & COLOMBA, PANTALONE & DOTTORE IN EEN FREEZE GAAN:

MOLIERE Zelfs twee, als het zo uitkomt... (TOT HET PUBLIEK) Je zou Colombina en Colomba mijn meiden voor alle werk kunnen noemen... In werkelijkheid bestaan zij natuurlijk evenmin als u en ik, als Dottore en als Pantalone... (PAUZE - GRIJNST) Daar kijkt u van op, hé? (PAUZE - GRIJNST) Ja, u hebt het goed gehoord. Ik ontkende ook ùw bestaan in de alledaagse werkelijkheid die wij ‘de wereld’ noemen. Hoe zou er in deze - in míjn - eenzame kerker immers sprake kunnen zijn van een vereerd publiek...? (PAUZE - GRIJNST) Wat daarom nog niet betekent, doorluchtige dames en hooggeachte heren, dat ik u tot de categorie der doodse wezens reken. Hoegenaamd niet! In mijn verbeelding bent u springlevend!... Net zoals Colombina en Colomba, net zoals Dottore en Pantalone...

COLOMBINA EN COLOMBA KOMEN WEER IN ACTIE: ZIJ LIEFKOZEN MOLIÈRE IN EEN SPEELSE ROEKOEKOE-STIJL. DOTTORE EN PANTALONE KIJKEN AFGUNSTIG TOE. MOLIÈRE EN ZIJN TWEE ‘DUIFJES’ VERLIEZEN ZICH EEN TIJDJE IN DIT SPEL EN SCHIJNEN HET PUBLIEK, DOTTORE EN PANTALONE VOLKOMEN VERGETEN TE ZIJN.

PANTALONE (TOT DOTTORE) Colombina aast op zijn centen, geloof ik. Snapt ze dan niet dat ze veel beter af zou zijn met een kapitein van de wacht?
DOTTORE (TOT PANTALONE) Colomba valt voor de geheimen waarvan ze meent dat ze opgeslagen liggen in zijn brein.
PANTALONE De geheimen die ze hoopt te erven en te gelde te maken?
DOTTORE Snapt ze dan niet dat ze veel beter af zou zijn met de medecinale mysteries die mijn grijze hersencellen herbergen?
PANTALONE Maar wie laatst lacht, best lacht.
DOTTORE (HOEWEL HIJ NIET BEGRIJPT WAAR PANTALONE HEEN WIL) Je hebt gelijk, Pantalone. Ik had mij niet beter tot uitdrukking kunnen brengen.
PANTALONE De tijd werkt in ons voordeel. Wij hoeven alleen hun dwaze spel mee te spelen en te wachten...
DOTTORE En te wachten, zeer zeker.
PANTALONE Tot hij de pijp uitgaat.
DOTTORE Zo is dat, Pantalone. Zo is dat.
PANTALONE En dan vallen ze ons in de handen... als rijpe druifjes!
DOTTORE Als rijpe druifjes...
PANTALONE Mét het goud dat ze van hem hebben geërfd en mét de geheimen die hij aan hen heeft overgeleverd! Nog even geduld, Dottore, en dan...
DOTTORE En dan, Pantalone...?
PANTALONE En dan... wel, dan is het zo ver, domoor!

UITEINDELIJK MAAKT MOLIÈRE ZICH LOS UIT EEN GEZAMENLIJKE OMHELZING VAN ZIJN DUIFJES EN RICHT ZICH WEER - VERONTSCHULDIGEND - TOT HET PUBLIEK, TERWIJL DE DUIFJES GAAN PRUILEN EN OP ALLERLEI MEISJESACHTIGE MANIEREN ZIJN AANDACHT PROBEREN TE TREKKEN.

MOLIERE Vergeef mij... Ik liet mij even gaan... Zelfs nu ik geest onder de geesten geworden ben, kan ik de ondeugden des vlezes nog niet aan mij voorbij laten gaan, zonder er even van te proeven... Nu ja, eenmaal Arlecchino, àltijd Arlecchino, zullen we maar zeggen! En heeft een Schrijver, net als zijn Schepsel, niet het Eeuwige Leven? En ben ík het niet allebei?

HIJ NEEMT COLOMBINA IN ZIJN ENE ARM EN COLOMBA IN ZIJN ANDERE ARM EN KUST DAN DE ENE, DAN DE ANDERE VLUCHTIG OP DE LIPPEN.SPEELSE LIEFKOZINGEN IN ROEKOEKOE-STIJL ZIJN HET GEVOLG. PANTALONE EN DOTTORE KUNNEN HET NIET MEER AANZIEN EN WENDEN ZICH AF. MOLIÈRE KAN ZICH SLECHTS MOEIZAAM LOSMAKEN UIT EEN OMHELZING, EN TERWIJL COLOMBINA EN COLOMBA WEER GAAN PRUILEN:

MOLIERE Ik begrijp natuurlijk volkomen dat ù geen snars begrijpt van wat hier eigenlijk aan de hand is en wat ik in feite bedoel... Laat ik u daarom een anecdote vertellen, die een antwoord zal geven op de vele van uw vragen...

MOLIÈRE KOMT EEN PAAR PASSEN NAAR VOOR. LICHT FADE OUT. ZIJN GESTALTE WORDT GEVANGEN IN EEN VOLGSPOT.

MOLIERE Over mij... ùw nederige dienaar... doorluchtige dames en hooggeachte heren... wordt verteld dat ik een grootvader had die eindeloos veel van me hield... En omdat de brave man een grote passie had ontwikkeld voor de komedie, nam hij mij - de kleine Pocquelin - vaak mee naar het Hotel de Bourgogne. Mijn vader was een welvarend fabrikant van tapijten. Hij zag dit met lede ogen aan. En zo kon het dus gebeuren dat hij op een dag zíjn vader - met andere woorden: de grootvader van de kleine Poquelin, uw nederige dienaar dus - onder vier ogen wilde spreken en met enige verontwaardiging in de stem vroeg:

DOTTORE BETREEDT AAN DE ENE KANT VAN MOLIÈRE DE LICHTKRING VAN DE VOLGSPOT EN SPEELT DE VADER VAN DE KLEINE POQUELIN:

DOTTORE ‘Waarom neemt gij uw kleinzoon zo vaak mee naar de spektakels? Wilt gij er soms een klootzak van een komediant van maken?’

PANTALONE BETREEDT AAN DE ANDERE KANT VAN MOLIÈRE DE LICHTKRING VAN DE VOLGSPOT EN SPEELT DE GROOTVADER VAN DE KLEINE POQUELIN:

PANTALONE ‘Als het God zou believen van hem een zo grote klootzak van een komediant te maken als Bellerose... jawel!’

COLOMBINA & COLOMBA BETREDEN NU OOK IEDER AAN EEN KANT VAN MOLIÈRE DE LICHTKRING VAN DE VOLGSPOT EN NEMEN HEM IEDER BIJ EEN ARM, TERWIJL PANTALONE EN DOTTORE WEER IN DE DUISTERNIS VERDWIJNEN.

MOLIERE Bellerose was een beroemd acteur uit die dagen...
COLOMBINA En op die dag nam de kleine Poquelin...
MOLIERE ... ik dus ...
COLOMBA ... zich vast voor de beroemdste acteur van zíjn tijd te worden...

APPLAUS VAN COLOMBINA EN COLOMBA. MOLIÈRE NEEMT HET MET EEN ZWIERIGE BUIGING IN ONTVANGST.

MOLIERE Dank u... Ik ben u zeer verplicht... (TOT HET PUBLIEK) Al moet ik u bekennen, doorluchtige dames, hooggeachte heren... (NA EEN PAUZE - GRIJNST) Er is geen woord van waar!...

COLOMBINA EN COLOMBA TREKKEN ZICH MET EEN GESPEELDE UITROEP VAN VERONTWAARDIGING TERUG IN HET DUISTER. MOLIÈRE ZIET DIT GEBEUREN, LIJKT ERDOOR VAN ZIJN STUK GEBRACHT TE ZIJN, WENDT ZICH DAN WEER TOT HET PUBLIEK, FIXEERT HET PUBLIEK INTENS, EN GRIJNST TEN SLOTTE WEER:

MOLIERE En toch, zolang het duurde, geloofde u erin... is het niet? (LACHT) Jaja! Ik wéét dat het zo is!... U hoeft het niet te ontkennen, noch te bevestigen. Ik wéét dat het zo is. (PAUZE - ERNSTIG) Er is geen woord van waar, en toch gelooft u het, zolang het duurt. (PAUZE) Theater is de kunst van de illusie, doorluchtige dames, hooggeachte heren. En voor u... voor u staat een komediant. Samen met Pantalone en Dottore en zijn twee duifjes...

DE DUIFJES SPRINGEN WEER IN HET LICHT VAN DE VOLGSPOT EN NESTELEN ZICH FLIRTEND IN ZIJN ARMEN, GEVOLGD DOOR PANTALONE EN DOTTORE DIE MET TEGENZIN IN HET LICHT VERSCHIJNEN, DAARTOE AANGEPORD DOOR COLOMBINA EN COLOMBA. ZIJ VERDWIJNEN ECHTER AL GAUW WEER ONDER DE VOLGENDE MONOLOOG VAN MOLIÈRE:

MOLIERE ... en samen met ù... creëert deze Arlecchino een illusie, waarvan straks alleen nog een vage herinnering rest... Een vage herinnering aan wat en wie ik beweerde te zijn, bijvoorbeeld... Een vage herinnering aan wat wij ons samen - één vingerknip maar - hebben ingebeeld. Het doet er dus niet toe als ik al een paar eeuwen dood ben. ‘Ik’ ben maar een personage. Het doet er niet toe als ik doe alsof ik al een paar eeuwen dood ben. Ter wille van het spel dat wij samen spelen, verbeeld ik mij - en u zult zich samen met mij verbeelden, ik ben ervan overtuigd - dat ik als een geest uit de doden ben opgestaan, aan de zijde van deze twee sappige druifjes.
COLOMBINA & COLOMBA Duifjes!

MOLIÈRE MAAKT ZICH LOS UIT HUN OMHELZING EN DOET EEN PAAR PASSEN. DE VOLGSPOT VOLGT HEM, ZODAT COLOMBINA & COLOMBA WEER IN HET DUISTER KOMEN TE STAAN.

MOLIERE Vergeef mij, doorluchtige dames, hooggeachte heren, maar alléén op deze manier kan ik het verhaal vertellen dat u wil horen, waarvoor u betààld hebt om het bij te wonen... En als u zich de vraag stelt of daar geen gevaar aan verbonden is... voor u, zowel als voor mij... herinner u dan de charmante repliek van Toinette...

COLOMBINA BETREEDT HEEL EVEN DE LICHTKRING VAN DE VOLGSPOT EN SPEELT DE REPLIEK VAN TOINETTE:

COLOMBINA ‘Nee, nee!... Welk gevaar zou daaraan verbonden zijn?’

EN VERDWIJNT WEER.

MOLIERE ... uit ‘Le Malade Imaginaire’. En u zùlt zich vragen stellen, doorluchtige dames, hooggeachte heren. En ik zal naar best vermogen pogen antwoorden te formuleren op uw vragen, onder meer door u op mijn beurt vragen te stellen. Zo bijvoorbeeld: hoe wordt men de Man met het Masker. Zo bijvoorbeeld: hoe werd de kleine Jean-Baptiste Poquelin... Molière?

ER WEERKLINKT OP SLAG MUZIEK VAN LULLY EN TEGELIJK GAAT HET LICHT AAN EN DE VOLGSPOT OP MOLIÈRE UIT. COLOMBINA EN COLOMBA STAAN IEDER AAN EEN KANT VAN HET PODIUM, OP HET VOORTONEEL. MOLIÈRE HOORT DE MUZIEK EN BEGINT ZENUWACHTIG VAN DE ENE NAAR DE ANDERE TE RENNEN. PANTALONE EN DOTTORE, DIE WEER OP HET OPSTAPJE ZITTEN - DE ENE ZICH SPIEGELEND, DE ANDERE STUDEREND - VERKNEUKELEN ZICH OMDAT MOLIÈRE ZO ZENUWACHTIG WORDT VAN DE MUZIEK.

MOLIERE Is dat de schijnheilige Lully?
PANTALONE Ik vrees van wel, sieur Molière.
MOLIERE Is dat de vervloekte mensenhater Lully?
DOTTORE Jammer genoeg wel, naar het schijnt.
MOLIERE Weg met hem! Hij bezorgt me hoofdpijn! Wég met het verdomde Lulletje Rozenwater!!! Wég! Mét! Hém!

COLOMBINA & COLOMBA GEVEN EEN TEKEN EN DE MUZIEK VAN LULLY STOPT ABRUPT.

MOLIERE Aah... Dat is al beter... (TOT COLOMBA) Waar waren we nu ook weer gebleven, Colomba?
COLOMBA Hoe u Molière werd, meester.
COLOMBINA (OM ZIJN AANDACHT TE TREKKEN) En vervolgens de Man met het Masker, meester.

MOLIÈRE DRAAIT ZICH ABRUPT OM NAAR COLOMBINA.

MOLIERE Dank je, Colombina.
COLOMBA (OM ZIJN AANDACHT TE TREKKEN) En ten slotte een mythe, meester.

MOLIÈRE DRAAIT ZICH ABRUPT OM NAAR COLOMBA.

COLOMBINA (OM ZIJN AANDACHT TE TREKKEN) Een géést, mééster.

MOLIÈRE DRAAIT ZICH ABRUPT OM NAAR COLOMBINA.

COLOMBA (OM ZIJN AANDACHT TE TREKKEN) Onze geestige meester, meester...

MOLIÈRE GEEFT HET OP EN DOET ALSOF HIJ EEN PIJNSCHEUT IN ZIJN RUG KRIJGT VAN AL DAT ABRUPTE OMDRAAIEN.

MOLIERE Jaja, ‘t is al goed... Ik kan er niet tegen voortdurend aan mijn onsterfelijkheid te worden herinnerd... Ik krijg daar stramme spieren van!

HIJ STROMPELT NAAR DE KERKER EN GAAT STRAM OP ZIJN BED LIGGEN. HET LICHT OP HET VOORTONEEL - EN DUS OOK OP PANTALONE EN DOTTORE - GAAT UIT WANNEER COLOMBINA & COLOMBA ZICH BIJ HEM VOEGEN, EN PLAATSNEMEN IEDER AAN EEN KANT VAN HET HOOFDEINDE VAN ZIJN BED.

COLOMBA Ik stel voor dat we het even over uw reis naar Narbonne hebben, terwijl u hier gezellig bij ons komt liggen...
COLOMBINA April-juli 1642... Terwijl wij uw oude stramme spieren masseren...

MOLIERE LAAT ZICH GEWILLIG DOOR DE BEIDE DUIFJES MASSEREN. DE VOLGENDE DIALOGEN KUNNEN DAN OOK DUBBELZINNIG GEÎNTERPRETEERD WORDEN:

COLOMBA U was twintig toen... Herinnert u zich dat nog?
MOLIERE Twintig?... Het is lang geleden, maar... Ja, ik meen mij vaag te herinneren hoe het voelde... Twintig te zijn... Asjeblief, ga door Colomba... De herinnering begint terug te keren... Langzaam maar zeker... Ja hoor, ik voel het bloed al stilaan weer door mijn dichtgeslibde aderen bruisen... Mijn verkalkte botten ontwaken en ik herinner mij... dat ik twintig was...
COLOMBINA U stond voor één van de mooiste... voor één van de diepste mysteries uit het nog jonge leven van Jean-Baptiste Poquelin... die binnenkort... heel binnenkort al... de naam Molière zou aannemen... en onder die naam zou openbloeien als een zonnebloem onder de zon van de Provence... maar die zich voordien nog zou schuilhouden in de schaduw van de provincie... twaalf jaar lang... om pas dàn triomfantelijk terug te keren naar Parijs...
MOLIERE (KREUNEND VAN GENOT RICHTLIJNEN GEVEND VOOR DE MASSAGE) En hier...
COLOMBA Wààr?
MOLIERE Ja dààr! Aaah... Nu vooral niet ophouden, Colombina! Ga door, ik smeek je! Ga door!
COLOMBA In Parijs?
COLOMBINA Nee, stomme druif. In Narbonne.
COLOMBA Narbonne?
MOLIERE Ja dààr! En dààr! En dààr!
COLOMBINA Het mysterie van uw reis naar Narbonne is waarlijk diep en mooi... Niets, helemaal niets, staat vast... Noch het exacte ogenblik, noch het precieze doel... En omdat er niets, maar dan ook helemaal niets over de omstandigheden bekend is, kunnen wij ons overleveren aan eindeloze veronderstellingen...

COLOMBA HOUDT DE MASSAGE JALOERS VOOR BEKEKEN EN GAAT IN EEN HOEKJE STAAN PRUILEN.

MOLIERE Overleveren, jazeker! Ik ben geheel en al overgeleverd, Colombina!
COLOMBINA (TERWIJL ZE HEM MET INZET VAN HEEL HAAR LICHAAM ‘MASSEERT’) Lodewijk XIII, Richelieu en zowat het hele hof waren al in Narbonne, om daar orde op zaken te stellen. Want Gaston d’Orléans, die eeuwige samenzweerder, en de jonge Cinq-Mars - favoriet van de koning, maar vijand van Richelieu - smeedden er duistere complotten met Spanje, en tegen Frankrijk. Tussen de terechtstellingen door had de koning bij tijd en wijle hoge nood aan enige verstrooiing.
MOLIERE (HAPPEND NAAR ADEM - VAN GENOT) Hoge nood, jazeker!... Aan verstrooiing!... Oooooh!... Mijn ingewanden! Ik voel de sappen stromen!... Aaah...

COLOMBA PROBEERT ZIJN AANDACHT TE TREKKEN. DAAROM SPEELT ZE NU MADELEINE BÉJART:

COLOMBA (SCHRAAPT DE KEEL) Onder de actrices die daar borg voor stonden, bevond zich de jonge en ravissante Madeleine Béjart. (MAAKT EEN REVERENCE)

MOLIÈRE GAAT RECHTOP ZITTEN EN WEERT COLOMBINA AF. HIJ STAART MET GROTE VERLIEFDE OGEN NAAR COLOMBA. ALS COLOMBINA MERKT DAT COLOMBA NU ALLE AANDACHT VAN MOLIÈRE HEEFT, GAAT ZIJ IN EEN HOEKJE STAAN PRUILEN.

MOLIERE Madeleine!?...
COLOMBA (MET EEN REVERENCE) Om u te dienen.
COLOMBINA (OM DE BAN TE BREKEN) Zij was de maîtresse geweest van de graaf van Modena.
COLOMBA (SNEL) Tot die in ongenade viel als gevolg van alweer een andere samenzwering!
MOLIERE (ALS IN TRANCE) Ah Madeleine!... Mijn buurmeisje...
COLOMBA (SNEL - TOT COLOMBINA) En zij was het Parijse buurmeisje van de jonge Jean-Baptiste Poquelin! Die nu plotseling naar Narbonne trok in de plaats van zijn vader, om daar toe te zien op de kwaliteit van de tapijten die een lust hoorden te zijn voor het oog van Zijne Majesteit en Zijn Koninklijk Gevolg!
COLOMBINA Maar in februari 1643 baarde Madeleine...
MOLIERE Ah Madeleine!...
COLOMBINA ... een dochter, genaamd Armande...

COLOMBINA MAAKT OP ‘ARMANDE’ EEN REVERENCE EN SPEELT NU ARMANDE, TOT GROTE AFGUNST VAN COLOMBA, DIE MERKT DAT COLOMBINA NU WEER DE AANDACHT VAN MOLIÈRE HEEFT.

MOLIERE Ah Armande!
COLOMBA (OM DE BAN TE BREKEN) Let wel... De jonge Jean-Baptiste was al sinds juni 1642 in Narbonne en Armande...
MOLIERE Ah Armande!
COLOMBA (SNEL - OM COLOMBINA TE SABOTEREN) ... werd pas in februari 1643 geboren, terwijl Madeleine en Modena al sinds 1639 uit elkaar waren en wij niets, maar dan ook helemaal niéts weten over het liefdesleven van Madeleine tussen 1639 en 1643, alhoewel er nà 1643 wel geruchten zijn over Molière en Madeleine, die hij ontkent noch bevestigt, en erger nog: roddels, namelijk dat niet de graaf van Modena, en niet één of andere illustere onbekende, maar wel Molière zelf de vader zou zijn van Armande, met wie hij vele jaren later in het huwelijk zou treden!... Hij, de vader! Met zijn dochter!

COLOMBA SLAAGT IN HAAR OPZET: COLOMBINA VERLIEST OP SLAG DE AANDACHT VAN MOLIÈRE, DIE HEVIG OPGEWONDEN OPSPRINGT. COLOMBA SCHRIKT TOCH WEL WAT VAN ZIJN HEVIGE REACTIE (ZE HEEFT ZICH LATEN MEESLEPEN DOOR HAAR VURIGE WENS COLOMBINA TE SABOTEREN). COLOMBINA GEBAART VAN: ‘ZIE JE NU WEL WAT ERVAN KOMT?’

MOLIERE Roddels zijn het! Alleen maar vieze roddels van het laagste allooi! Vuige lasterpraat van Lully en consoorten!

ER WEERKLINKT OP SLAG MUZIEK VAN LULLY.

MOLIERE Lully! Altijd weer Lully! Verdoemde, vervloekte Lully! Leg dat Lulletje Rozenwater het zwijgen op! Voor altijd! Hém en zijn muzak! Doe ze ophouden! Nu meteen! Niet straks, niet weldra, maar nù! Nu metéén! En voor altijd! Voor altijd en àltijd en àltijd!

COLOMBINA & COLOMBA GEVEN EEN TEKEN EN DE MUZIEK VAN LULLY STOPT ABRUPT. LANGE STILTE. MOLIÈRE NEEMT EEN STOEL EN GAAT DAARMEE TRAAG NAAR HET VOORTONEEL, WAAR HET LICHT AANGAAT (OOK OP DOTTORE EN PANTALONE, DIE DAAR NOG STEEDS IN DEZELFDE HOUDING ZITTEN). HIJ NEEMT PLAATS OP DE STOEL OP HET VOORTONEEL, TERWIJL HET LICHT OP DE KERKER EN OP COLOMBA & COLOMBINA LANGZAAM UITGAAT.

MOLIERE (RUSTIG EN BEHEERST) Ik sloot mij aan bij de bende van Béjart. Marie Hervé, de oermoeder. Joseph, Geneviève, Louis, Madeleine... Ik eiste mijn erfdeel op en investeerde het in de troep, tot grote ontsteltenis van mijn vader... En ik nam een nieuwe naam aan... Molière... om hem niet nog meer in verlegenheid te brengen... We installeerden ons in een zaaltje in Parijs, vlak bij de Tour de Nesle. We deden de kermis van Rouen. We verhuisden naar het Croix Noire. De zaken gingen slecht. De kas was leeg. We zagen acteurs verdwijnen en schuldeisers verschijnen. Men stopte mij zelfs een tijdje in de gevangenis. Onze kostuums werden openbaar verkocht. In ‘45 verlieten we Parijs om ons geluk te beproeven in het zuiden.

COLOMBINA & COLOMBA KOMEN ONDER HUN VOLGENDE REPLIEKEN, IEDER VAN EEN KANT VAN DE SCÈNE, DICHTER BIJ MOLIÈRE. ZE ZIJN NOG ONZEKER ALS GEVOLG VAN ZIJN UITBARSTING; ZE VOELEN ZICH SCHULDIG. BIJ IEDERE STAD DIE ZE NOEMEN, ZETTEN ZE EEN PAS. HET WORDT BIJNA EEN DANS. ZE HOUDEN ELKAAR DAARBIJ ECHTER OOK IN HET OOG, OPDAT DE ENE NIET VOOR DE ANDERE BIJ MOLIÈRE ZOU ARRIVEREN. NA EEN TIJDJE WORDEN ZE DAARBIJ GEVOLGD DOOR PANTALONE (DIE ACHTER COLOMBINA AANGAAT) EN DOTTORE (DIE ACHTER COLOMBA AANGAAT).

COLOMBINA Nantes... Bordeaux... Toulouse...
COLOMBA Albi... Carcassone... Nantes...
MOLIERE We speelden onder de bescherming van de wispelturige prins van Conti...
COLOMBINA Fontenay-le-Comte... Poitiers... Angoulême...
COLOMBA Limoges... Toulouse... Montpellier...
MOLIERE We speelden voor graven en hertogen...
COLOMBINA & PANTALONE Narbonne... Agen... Pézenas
COLOMBA & DOTTORE Lyon... Vienne... Carcassonne...
MOLIERE We speelden voor stadsbesturen die ons al eens vergaten te betalen...
COLOMBINA & PANTALONE Lyon... Grenoble... Lyon...
COLOMBA & DOTTORE Pézenas... La Grange-des-Prés... Montpellier...
MOLIERE We leerden het vak... Het edele ambacht der komedianten...
COLOMBINA & PANTALONE Pézenas... Lyon... Dijon...
COLOMBA & DOTTORE Avignon... Pézenas... Narbonne...
MOLIERE Ik begon te schrijven... Komedies, want er waren zo weinig mooie komedies, en zij verzekerden altijd een mooie recette...
COLOMBINA & PANTALONE Bordeaux... Béziers... Lyon...
COLOMBA & DOTTORE Dijon... Avignon... Pézenas...
MOLIERE Terwijl ik zo graag mooie tragedies had geschreven...
COLOMBINA & PANTALONE Grenoble...
COLOMBA & DOTTORE Lyon...
COLOMBINA Rouen...
MOLIERE Halt!

COLOMBINA & COLOMBA BLIJVEN BRUUSK STAAN. PANTALONE & DOTTORE BOTSEN TEGEN HEN AAN.

DOTTORE Waar?
MOLIERE Hier! In Parijs!
PANTALONE Waarom?

MOLIÈRE SPRINGT OP DE STOEL EN SPREEKT HEN TOE ALSOF ZIJ ZIJN TROEP VORMDEN:

MOLIERE Wij hebben lang genoeg gezworven als vagebonden! Wij hebben voldoende leergeld betaald! Wij staan klaar om triomfen te oogsten in Parijs! Want triomfen worden uitsluitend geoogst in Parijs! En ik ben Parijzenaar! En de prins van Conti heeft ons in de steek gelaten! En in hoever kunnen wij nog rekenen op de bescherming van de hertog van Epernon? Bovendien kén ik de situatie van de theaters van Parijs! De Grote Komedianten van het Hotel de Bourgogne worden al een dagje ouder en beginnen zich te herhalen! Het Marais Theater heeft financiële problemen! Dit is hét moment der momenten! Dit is óns moment! Ik ken mijn stiel, ik weet dat wij ànders spelen dan onze confraters! Ik voel dat ik... dat wíj!... voldoende kracht bezitten om een komisch theater op te zetten!
COLOMBINA Een komisch theater?
MOLIERE (KOMT VAN ZIJN STOEL AF) Omdat het moét.
COLOMBA (FLUISTERT - TOT HET PUBLIEK) Hij zou zo graag een tragedie schrijven...
MOLIERE (TOT COLOMBA) Er zijn contacten.
COLOMBINA (FLUISTERT - TOT HET PUBLIEK) Met Pierre Mignard, de schilder.
MOLIERE En met diens vriend: La Mothe le Vayer, een invloedrijk man aan het hof.
PANTALONE Er is een intrige in de maak.
MOLIERE Zij zullen onze troep laten spelen voor kardinaal Mazarin, voor de koningin-moeder... en voor Monsieur! De enige broer van Lodewijk XIV!
DOTTORE Le Roi Soleil!

BLACK OUT. MUZIEK VAN LULLY - DANSMUZIEK.

MOLIERE Vervloekte, verdoemde Lully! Is hij dan werkelijk àlomtegenwoordig!?

DE MUZIEK VAN LULLY MAAKT DE OVERGANG NAAR:


DERDE TAFEREEL

STRALEND LICHT OP HET VOORTONEEL. GEDEMPT LICHT OP DE ACHTERGROND (DE KERKER).
OP HET VOORTONEEL DANST PANTALONE MET COLOMBINA EN DOTTORE MET COLOMBA. MOLIÈRE HOUDT ZICH OP DE ACHTERGROND (IN DE KERKER).
OP DE MUZIEK EN ONDER HET DANSEN HOREN WE DE STEM VAN MOLIÈRE OP BAND:

MOLIERE (STEM OP BAND) Ik keerde terug naar Parijs in het jaar 1658. Aan het Hof van Versailles vond ik vijanden en vrienden. Tot de eerste categorie behoorde van in den beginne Giovanni Battista Lully, die mij als een artistieke rivaal beschouwde. Inderdaad was het zo dat wij beiden een plaatsje zochten in het zonnestelsel van Lodewijk XIV, de Zonnekoning, zo dicht mogelijk bij dat stralende middelpunt van al ons streven.

PANTALONE MAAKT ZICH, ALS DE ZONNEKONING, EVEN LOS UIT HET GROEPJE DANSERS OM HOOFS HET PUBLIEK TE GROETEN. COLOMBINA TREKT HEM GAUW WEER TERUG, ALS HIJ VAN DIT HOOFSE GROETEN EEN HEUS NUMMERTJE WIL MAKEN. HET DANSEN GAAT VOORT:

MOLIERE (STEM OP BAND) Tot de tweede categorie, die der vrienden, behoorde van in den beginne ongetwijfeld Monsieur, de broer van de koning.

PANTALONE WIL OPNIEUW VAN DE GELEGENHEID GEBRUIK MAKEN OM EEN NUMMERTJE TEN BESTE TE GEVEN, NU IN DE ROL VAN ‘MONSIEUR’, MAAR COLOMBINA TREKT HEM GAUW WEER TERUG IN HET GROEPJE EN HETDANSEN GAAT VOORT:

MOLIERE (STEM OP BAND) Aanvankelijk noemden wij ons ‘La Troupe du Monsieur’ en speelden wij onder zijn hoge bescherming. Het lot was ons gunstig gezind, in die dagen. Mijn komedies boekten succes en weldra konden wij ons zelfs ‘La Troupe du Roi’ noemen.

DAAR GAAT PANTALONE WEER EN DAAR MOET COLOMBINA OPNIEUW INGRIJPEN.

MOLIERE (STEM OP BAND) Wij speelden nu voor hem, en in die gebouwen die hij ons ter beschikking stelde. Het is inderdaad zo dat tot de tweede categorie, die der vrienden, aanvankelijk ongetwijfeld ook de Zonnekoning behoorde. Tot wij, net als de onfortuinlijke Icarus, te hoog zouden vliegen en onze vleugels zouden verzengen in de gloeiende stralen van zijn schitterend licht...

ONDER DE VOLGENDE REPLIEK MAAKT COLOMBA ZICH LOS UIT HET GROEPJE DANSERS EN SPEELT OP EEN OVERDREVEN MANIER, OM HET BELACHELIJKE NOG STERKER IN DE VERF TE ZETTEN, DE ‘OUDE KWEZEL’ ANNA VAN OOSTENRIJK.

MOLIERE (STEM OP BAND) Tot de tweede categorie, die der vijanden, behoorde - benevens het alomtegenwoor-dige Lulletje Rozenwater - van in den beginne ongetwijfeld de koningin-moeder, Anna van Oostenrijk. Zij behoorde tot de clan der devote lui die keer op keer geschokt werden door vorm en inhoud van mijn meesterwerken. ‘Les Précieuses Ridicules...’
COLOMBA (ALS ANNA) Men moest het verbieden! Het is dwaas!
MOLIERE (STEM OP BAND) En het werd verboden.
DOTTORE (MAAKT ZICH EVEN LOS UIT DE DANSERS - ALS RACINE) En weer toegelaten, helaas.
MOLIERE (STEM OP BAND) En het werd een succes. ‘L’Ecole des Femmes’ bracht een relletje van twee jaar teweeg.
COLOMBA (ALS ANNA - TOT PANTALONE) Men moest dit ontuchtig en godslasterlijk stuk verbieden!
PANTALONE (ALS DE ZONNEKONING) Kom, kom...

DE MUZIEK GAAT UIT. PANTALONE GAAT KONINKLIJK ZITTEN OP HET OPSTAPJE EN TREKT COLOMBINA OP ZIJN SCHOOT, MET ROEKOEKOE-GEFLIRT TOT GEVOLG. PANTALONE SPEELT ENTHOUSIAST DE ZONNEKONING DIE FLIRT MET ÉÉN VAN ZIJN MAÎTRESSES, COLOMBINA SPEELT DIT SPEL IETS MINDER ENTHOUSIAST MEE. COLOMBA - ALS ANNA - KEERT ZICH GESCHANDALISEERD AF.

COLOMBA (ALS ANNA) Het is gewoon scandaleus!
DOTTORE (ALS RACINE) Niet verwonderlijk... Ook de maker is scabreus.
COLOMBA (ALS ANNA) Wat zegt u, monsieur Racine?
DOTTORE (ALS RACINE) Men fluistert dat de dochter van la Béjart... dat de jonge Armande die hij heeft gehuwd... dat zij ook zíjn dochter zou zijn. Heus!
COLOMBA (ALS ANNA) Oh! Er is geen woord in staat een dergelijk liederlijk gedrag te omschrijven!
DOTTORE (ALS RACINE) Toch wel. Het woord is ‘incestueus’.

HET GEFLIKFLOOI VAN DE ‘ZONNEKONING’ BIJ ZIJN ‘MAÎTRESSE’ (PANTALONE & COLOMBINA) LIJKT INMIDDELS AANLEIDING TE GEVEN TOT EEN OVERDREVEN GESIMULEERD ORGASME VAN HARENTWEGE, WAAROP DE ‘ZONNEKONING’ HAAR AANSPOORT MET DE ONSTERFELIJKE WOORDEN:

PANTALONE (ALS DE ZONNEKONING) Kom, kom mijn druifje!... Kom!
COLOMBA (ALS ANNA, WANNEER DIE MERKT WAT ER AAN DE HAND IS, GESCHOKT) Oh!
MOLIERE (STEM OP BAND) ‘Tartuffe’, waarin de goedgelovigheid en allerlei religieuze wantoestanden aan de kaak werden gesteld, mocht pas in een derde versie opgevoerd worden, en dan nog...
COLOMBA (ALS ANNA) ... moest men het verbieden!
COLOMBINA (ALS DE MAITRESSE - GIECHELT) Oh Majesteit! Wat een vulgariteit!
MOLIERE (STEM OP BAND) En het werd verboden.
COLOMBA (ALS ANNA) En weer toegelaten, helaas.
DOTTORE (ALS RACINE) Een ware obsceniteit!
COLOMBA (ALS ANNA - WIJST MOLIERE AAN) Hij daar! Hij is de Man achter de Schermen! De aanstoker van de frivole feesten die wij hebben leren kennen als ‘Les Plaisirs de l’Ile Enchantée’ en die de koning aan de koningin-zijn-gade heeft opgedragen... én aan mij... de koningin-zijn-moeder!... aan míj! het idee alleen al!... maar in werkelijkheid aan zijn officiële maîtresse Louise La Vallière, natuurlijk!

COLOMBINA MAAKT ZICH OP DIE WOORDEN LOS VAN DE ZONNEKONING (PANTALONE) EN GAAT IN DE HOEK VAN RACINE (DOTTORE) STAAN MOKKEN.

COLOMBA (ALS ANNA) Hij daar!... Sieur Molière!... Om een lang verhaal kort te maken!... Heeft een verderfelijke, heeft een schadelijke invloed op Zijne-Majesteit-mijn-zoon!... (WANHOPIG RONDKIJKEND) Is er dan niemand te vinden in heel Frankrijk die een beproefde en diep bedroefde moeder kan bijstaan in dit uur van smart!? Is er dan niemand die deze vleesgeworden demoon en zijn schandelijke stukken het zwijgen kan opleggen!? Geen enkele devote en galante heer, van wààrlijk artistieke inspiratie? Geen enkel dapper verdediger der goede zeden!?
DOTTORE (ALS RACINE - DOET EEN STAP NAAR VOOR EN GRIJPT HAAR HANDEN)
Jawel, mevrouw! Ze werden verhoord!
COLOMBA (ALS ANNA - SCHRIKT EN TREKT HAAR HANDEN TERUG) Pardon?
DOTTORE (ALS RACINE) Uw gebeden!
MOLIERE (STEM OP BAND) En zo werd stilaan het complot geboren dat mijn succes moest breken. Tot de intriganten behoorde ongetwijfeld de heer Racine...
DOTTORE (ALS RACINE - MET EEN GALANTE BUIGING VOOR COLOMBA, ALS ANNA)
Om u te dienen... mijn koningin!

ALLEN, BEHALVE MOLIÈRE: FREEZE.

MOLIERE (STEM OP BAND) ... die zelfs in het dagelijkse leven nog in verzen placht te spreken, alsof hij een personage was uit een toneelstuk, en niet de schrijver ervan. Hij kàkte rijmen, Racine. (GELACH OP DE BAND) Dank u, alhoewel dat flauw was van mij, dat geef ik graag toe. ‘Kak’ doet het immers altijd goed als komisch ingrediënt. Maar goed... De heer Racine dus, was - mét Corneille - de beste tragedieschrijver van zijn tijd. Ik benijdde hem, zijn jeugd en zijn kunst... en toch lanceerde ik hem en zijn werk. En hij keerde zich tegen mij, om redenen die ik nooit goed heb begrepen...

HET LICHT OP DE KERKER DIMT TOT HET DAAR DONKER IS GEWORDEN. HET LICHT OP HET VOORTONEEL BLIJFT EVEN HELDER. TEGELIJK WORDT EEN STUKJE MUZIEK VAN LULLY HOORBAAR. OP DEZE MUZIEK:

MOLIERE (STEM OP BAND) De koningin-moeder en de devote partij der conservatieve kwezels enerzijds, en anderzijds zij die mijn plaats in de schaduw van de Zonnekoning wilden innemen - Racine en die afschuwelijke intrigant Lully - lagen aan de basis van mijn ondergang... Men zou voor minder een meesterwerk als de ‘Mensenhater’ schrijven...

DE MUZIEK VAN LULLY STERFT UIT. COLOMBINA GAAT OP DE SCHOOT VAN PANTALONE (ALS DE ZONNEKONING) ZITTEN FLIRTEN. COLOMBA (ALS ANNA) EN DOTTORE (ALS RACINE) KOMEN ZO DICHT ALS DE GOEDE ZEDEN HET TOELATEN BIJ ELKAAR TE STAAN - COLOMBA TRACHT AFSTAND TE BEWAREN; DOTTORE TRACHT DEZE VOORTDUREND TE VERKLEINEN.

COLOMBA (ALS ANNA) Hebt u ‘Le Livre Abominable’ al gelezen, mijn waarde Racine?
DOTTORE (ALS RACINE) Ik heb er alleen van gehoord, mijn koningin.
COLOMBA (ALS ANNA) Dat verschrikkelijke pamflet wordt nu al sinds ‘63 verspreid, onder de mantel! Het bevat vijf dialogen in versvorm, voornamelijk gericht tegen onze ministers Colbert en wijlen de hoog eerwaarde heer Mazarin...

DE ZONNEKONING MAAKT ZICH LOS VAN ZIJN MAÎTRESSE EN VERVOEGT ANNA EN RACINE. COLOMBINA (ALS DE MAITRESSE) BLIJFT HET GESPREK VANOP EEN VEILIGE AFSTAND GEÏNTERESSEERD VOLGEN.

PANTALONE (ALS DE ZONNEKONING) Om uzelf niet te vergeten, mevrouw-mijn- moeder.
COLOMBA (TOT HET PUBLIEK - ZICH VERKNEUKELEND EN FLUISTEREND) Ze kon er in haar jonge jaren zelf nogal wat van!
DOTTORE (ALS RACINE) Men fluistert dat Molière eraan meegewerkt heeft, het loeder!
PANTALONE (ALS DE ZONNEKONING) En gelooft ù dat, meneer Racine?
COLOMBA (ALS ANNA - VOORDAT RACINE KAN ANTWOORDEN) Het drijft ook de spot met ù, monsieur-mijn-doorluchtige-zoon! Met ù en met uw vele maîtresses!
PANTALONE (ALS DE ZONNEKONING) En met het kabaal dat de devote lui daarover maken!
COLOMBA (ALS ANNA) Het plaatst u in een kwaad daglicht, monsieur-mijn-zoon!
COLOMBINA (TOT HET PUBLIEK - EEN BEETJE VERONTRUST FLUISTEREND) Sinds de zon van zijn jeugd ook langzaam maar zeker begint onder te gaan, wordt hij voorzichtiger... Straks grijpt hij nog in!
COLOMBA (ALS ANNA) Volgens ons is uw geliefde komediant de auteur van deze spotternijen, monsieur-mijn-zoon. Hij maakt deel uit van libertijnse kringen!
DOTTORE (ALS RACINE) Die allerminst uw lof zingen!
COLOMBA (ALS ANNA) Vele van zijn goddeloze stukken - ‘Tartuffe’ meer bepaald - ademen eenzelfde geest uit, monsieur-mijn-zoon!
PANTALONE (ALS DE ZONNEKONING) Maar waar blijven dan de bewijzen!?
COLOMBA (ALS ANNA) Zijnde wat hij is, kan hij niet anders dan de auteur zijn van dat infame schotschrift!
DOTTORE (ALS RACINE) Het is waar, hij is geschift!
PANTALONE (ALS DE ZONNEKONING) Hoe dan ook, zonder gedegen bewijzen zullen wij niets ondernemen tegen de man die ons zoveel pleziertjes heeft gegeven!

DE ZONNEKONING (PANTALONE) GAAT AF. HIJ KIJKT NOG EENMAAL OM NAAR MADAME DE MONTESPAN, ZIJN MAÎTRESSE VAN HET MOMENT (COLOMBINA).

PANTALONE (ALS DE ZONNEKONING) Kom, kom mijn druifje! Kom!
DOTTORE (ALS RACINE) Als mijnheer-uw-zoon niets tegen hem onderneemt, mevrouw-mijn-koningin, dan zijn wij verplicht tegen hem ten strijde te trekken tegen de reu en zijn teven.
COLOMBA (ALS ANNA) U klinkt, mijn waarde vriend, alsof er in dat wijze hoofd van u een idee is gaan rijpen!
DOTTORE (ALS RACINE) Met uw welnemen, mevrouw-mijn-koningin, onze kans ligt voor het grijpen! (FLUISTERT IN HET OOR VAN ANNA:) Een paar welgekozen zetten en Jean-Baptiste Molière zal ze knijpen! Vriend Lully vertelde mij namelijk over La Montespan dat ze heel goed kon (pijpen).

BLACK OUT. MUZIEK VAN LULLY.

COLOMBA (ALS ANNA - GESCHOKT) Oh!


- PAUZE -